Brač – Montpellier: Kamen koji nas spaja

27.2.2021

ČETVRTAK, 28. STUDENOG 2013. “Brač – Montpellier: Kamen koji nas spaja”, predstavljanje hrvatsko-francuskog kulturno-edukativnog projekta posvećenog baštini (OŠ Pučišća)  

ČETVRTAK, 28. STUDENOG 2013.

“Brač – Montpellier: Kamen koji nas spaja”, predstavljanje hrvatsko-francuskog kulturno-edukativnog projekta posvećenog baštini (OŠ Pučišća)