Poziv za iskazivanje interesa za izlaganje u Središnjoj knjižnici Marka Marulića za 2019. godinu

25.7.2018

Gradska knjižnica Marka Marulića Split (u daljnjem tekstu: Knjižnica) objavljuje poziv za iskazivanje interesa za izlaganje u izložbenom prostoru Središnje knjižnice GKMM za 2019. godinu. […]

Gradska knjižnica Marka Marulića Split (u daljnjem tekstu: Knjižnica) objavljuje poziv za iskazivanje interesa za izlaganje u izložbenom prostoru Središnje knjižnice GKMM za 2019. godinu.

Na poziv za izlaganje mogu se prijaviti autori, grupe autora ili likovni kritičari/kustosi s prijedlogom autorskih koncepcija. Natječaj je otvoren za samostalne i skupne izložbe, radionice, akcije, performanse, kustoske koncepcije te interdisciplinarne projekte.

Prijave razmatra Stručni umjetnički savjet Gradske knjižnice Marka Marulića Split. Posebna će se pozornost usmjeriti na prijedloge koji animiraju javni prostor i aktiviraju lokalnu zajednicu.

Rok za prijavu je 2. rujna 2018.

Za iskazivanje interesa potrebno je popuniti prijavnicu u prilogu koja je sastavni dio poziva

Prispjelu dokumentaciju Knjižnica nije obvezna vratiti Kandidatu. Knjižnica vrši nadzor nad izložbom, a Kandidat prihvaća eventualane rizike od krađe ili pak oštećenja izvan okvira nadzora.

Ostvarenom adekvatnom potporom Knjižnica će financirati tisak deplijana/pozivnice veličine A5 148,5 x 210 cm (tekst i reprodukcija rada po dogovoru). Ukoliko nije odobren traženi iznos za pojedini program, Umjetnički savjet u dogovoru sa autorom donosi odluku o izvedbi, neizvedbi ili djelomičnoj izvedbi predloženog programa sukladno odobrenom financijskom iznosu.

Odabrani prijedlozi bit će uvršteni u program Gradske knjižnice Marka Marulića Split za 2019. godinu koji se predlaže za sufinanciranje Ministarstvu kulture RH, Gradu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji, drugim jedinicama lokalne i regionalne uprave i samouprave te ostalim javnim ustanovama, tijelima, organizacijama, tvrtkama i fondovima koji u svojoj djelatnosti nude potpore za različite kulturne, umjetničke i izlagačke djelatnosti.

Prijavnica

Prijavu s prilozima poslati elektronskim putem na mail adresu: kulturniprogrami@gkmm.hr (s naznakom: “Natječaj za izlaganje u 2019. godini.)
Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Kontakt:

Gradska knjižnica Marka Marulića Split
Tel: 021685011
e-mail: kulturniprogrami@gkmm.hr
http://www.gkmm.hr