Nova usluga: Tax-Fin-Lex, sustav poreznih, financijskih i pravnih dokumenata

10.6.2014

Korisnici GKMM mogu u prostorima knjižnice besplatno koristiti portal “Tax-Fin-Lex”, informacijski sustav koji sadrži ažuriranu bazu podataka iz područja poreza, financija i prava. Usluga obuhvaća […]

Korisnici GKMM mogu u prostorima knjižnice besplatno koristiti portal “Tax-Fin-Lex”, informacijski sustav koji sadrži ažuriranu bazu podataka iz područja poreza, financija i prava.

Usluga obuhvaća zbirke podataka razvrstane prema pripadajućem području i podpodručju. Svaki podsustav sadrži vlastitu zbirku podataka:

Podsustav TAX – sadrži zbirku podataka iz područja poreza
– Mišljenja nadležnih tijela: izbor mišljenja Ministarstva financija (Porezne uprave) pri primjeni propisa RH;
– Porezni obrasci: pregled i preuzimanje financijskih obrazaca

Podsustav FIN – sadrži zbirku podataka iz područja financija i računovodstva
– Financijski obrasci: pregled i preuzimanje financijskih obrazaca

Podsustav LEX – sadrži zbirku podataka iz prava

VREMEPLOV
– pristup cjelovitim tekstovima svih važećih zakonskih i podzakonskih akata Republike Hrvatske, kao i sve njihove izmjene i dopune;
– pristup svim verzijama urednički pročišćenih tekstova važećih zakonskih i podzakonskih akata za traženo vremensko razdoblje
KLASIFIKACIJA
– dokumenti u sustavu klasificirani su prema pripadajućem područjima i potpodručjima
POVEZNICE
– aktivne veze između verzija promatranog propisa;
– aktivne veze između propisa i sudske prakse
– aktivne veze između propisa i mišljenja nadležnih tijela
– aktivne veze iz sustava TFL na traženi propis u Narodnim novinama;
BRZO I JEDNOSTAVNO PRETRAŽIVANJE BAZE PODATAKA
– prema traženom pojmu
– prema abecednom kazalu
– prema klasifikaciji (važeći propisi, sudske odluke, mišljenja nadležnih tijela)
SVE NA JEDNOM MJESTU
svi važeći zakonski i podzakonski akti RH, izbor presuda vrhovnih sudskih tijela
ZNATNA UŠTEDA VREMENA
AŽURNOST
svakodnevno ažuriranje sadržaja sustava TFL

 

http://www.tax-fin-lex.hr/