Postignut dogovor između SDŽ-a i Grada Splita o partnerstvu u EU- projektu „Čitanjem do uključivog društva“

Objavljeno: 12.01.2021.

Odlična vijest danas – postignut je brz i efikasan dogovor između Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita o partnerstvu u EU- projektu „Čitanjem do uključivog društva“, a koji je bio uvjet za prijavu naše knjižnice na natječaj za taj europski projekt. Naime, projekt je to koji, u slučaju uspješne prijave, omogućava pokretanje županijske bibliobusne službe. Zaposlenici Razvojne agencije Split -RaST pomažu nam u pisanju prijave. Zahvaljujemo: g. županu Blaženku Bobanu i gradonačelniku Andri Krstuloviću Opari te pročelnicima Tomislavu Đonliću i Mati Omaziću. I našoj zamjenici gradonačelnika Jeleni Hrgović Tomaš koja nas od početka podržava u namjeri prijave na natječaj.