Kako se nositi sa situacijom prouzrokovanom pandemijom koronavirusne bolesti (COVID-19)? (video preporuka autorice)

Autor: Andreja Bubić

Andreja Bubić, Kako se nositi sa situacijom prouzrokovanom pandemijom koronavirusne bolesti (COVID-19)?

Naklada Slap, Filozofski fakultet  Sveučilišta u Splitu 2020.