Ravne njive

Hercegovačka 40
+385 21 685 067
E-mail: ravne-njive@gkmm.hr  |  tzulin@gkmm.hr

Koordinatorica: Tihana Zulin, dipl. knjiž.

 

Ljetno radno vrijeme:
Ponedjeljak, utorak i srijeda od 13:00 do 20:00 (stanka od 15:30 do 16:00 sati)

Četvrtak i petak od 08:30 do 15:30 sati (stanka od 10:30 do 11:00 sati)