ARHIVA DOGAĐANJA, 2009/03

Kalendar događanja

Pregled arhive po mjesecu:
31/03
2009
19:00h

30/03
2009
18:00h
Središnja knjižnica / dvorana 1

Dani kršćanske kulture u Gradskoj knjižnici


25/03
2009
10:00h

24/03
2009
19:00h

21/03
2009
10:00h
Središnja knjižnica / dvorana 1

Edukacija o Bolonjskom procesu / Predavanje


18/03
2009
19:30h

18/03
2009
19:00h
Središnja knjižnica / dvorana 1

Četiri plemenite istine / Predavanje


18/03
2009
19:00h
Središnja knjižnica / dvorana 1

Sretni odnosi / Predavanje


18/03
2009
17:00h
Središnja knjižnica / dvorana 1

FameLab / Laboratorij slave / Predavanje


17/03
2009
17:00h
Središnja knjižnica / dvorana 1

Tjedan mozga 2009. / Predavanje