Lokacija: Središnja knjižnica / virtualno događanje
ODRASLI

Prva godišnjica rada Područnog ureda pravobranitelja za osobe s invaliditetom u Splitu

Projekt

                                                               

Osmijeh me nosi-tribina OSI predstavlja: Područni ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom u Splitu (10.10.2019.-10.10.2020.)

Pravobranitelj za osobe s invaliditetom je nezavisna državna institucija čija je osnovna uloga zaštita, praćenje i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom na temelju Ustava Republike Hrvatske, međunarodnih ugovora i zakona.

Ustav Republike Hrvatske u čl. 58. st. 2. propisuje obvezu države da posebnu skrb posvećuje zaštiti osoba s invaliditetom i njihovu uključivanju u društveni život. Konvencija o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda koju je Hrvatski sabor ratificirao 1. lipnja 2007. godine, a stupila je na snagu 3. svibnja 2008. g. temelj je osnivanja institucije Pravobranitelja za osobe s invaliditetom. Prema Konvenciji, koja uvodi socijalni model invaliditeta, invaliditet nije samo oštećenje koje osoba ima, nego je rezultat interakcije oštećenja osobe (koje nije samo tjelesno oštećenje kao najvidljivije) i okoline. Drugim riječima, društvo je to koje svojom neprilagođenošću stvara invaliditet, ali ga isto tako kroz tehničke prilagodbe prostora, osiguranje pomagala i drugih oblika podrške može ukloniti.

Nakon potpisivanja, potvrđivanja i stupanja na snagu Konvencije o pravima osoba s invaliditetom osnovan je Ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom koji je započeo s radom 1. srpnja 2008. godine u Zagrebu, a njegov rad temelji se na Zakonu o pravobranitelju za osobe s invaliditetom.

Otvorenje Područnog ureda pravobranitelja za osobe s invaliditetom u Splitu 2019. g, koje je uslijedilo nakon otvorenja Područnog ureda u Osijeku u studenome 2018.g. te prije planiranog otvorenja Područnog ureda u Rijeci u 2021. godini, proizlazi iz postavljenog općeg strateškog cilja institucije Pravobranitelja za osobe s invaliditetom – Zaštita ljudskih prava osoba s invaliditetom podjednako u svim područjima Republike Hrvatske.

Područni ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom u Splitu započeo je sa radom 10. listopada 2019. godine. Od samog otvorenja svakodnevno se provode aktivnosti usmjerene na zaštitu, praćenje i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom na području Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske i Zadarske županije, na čijem području živi 98.488 osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju.

Tijekom prve godine rada Područnom uredu u Splitu obratilo se preko 400 osoba s invaliditetom, predstavnika udruga, članova obitelji, medija, zainteresiranih građana… Provedeno je preko 500 radnji iz djelokruga pravobranitelja za osobe s invaliditetom: savjetovanja, preporuke, upozorenja, prijedlozi, obavijesti i odgovori.

Svi građani mogu se obratiti Područnom uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u Splitu i podnijeti prijedlog za razmatranje pitanja od značaja za zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju koji se nalazi na adresi Domovinskog rata 44, na broj tel. 021/ 649-713 ili na mail adresu tajnistvo-split@posi.hr.